psychomotorische therapie >> info >> info voor verwijzers

Indien u erover denkt een cliënt aan te melden, kunt u telefonisch overleggen (op werkdagen 06-25410043) en/of een aanmeldformulier aanvragen bij info@aldoendezeist.nl of aldoende@zorgmail.nl

Verwijzers kunnen de ook info voor cliënten lezen. 

 vele mogelijkheden in PMT-zaaltje

 

                                                               

 

NB er is ook mogelijkheid tot mindfulnesstraining voor kinderen en hun ouder(s).

 

Vergoeding: Een heel aantal zorgverzekeringen vergoeden de psychomotorische therapie. Zie hiervoor de pagina tarieven en vergoeding, onder kosten/vergoeding of klik HIER. Let wel op: De cliënt is hierbij zelf verantwoordelijk voor de betaling, daar ik geen contract met zorgverzekeraars heb.

Ik ben verbonden aan de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, senior vaktherapeut) die ook de kwaliteit bewaakt. Inmiddels heb ik/heeft mijn praktijk visitatie gehad en is goed bevonden. Ook sta ik in het Register Beroepsgbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ. Beide beroepsverenigingen hebben klachtenreglement, tuchtcommisie etc.

Bij gemeentes kan in bepaalde gevallen een PGB aangevraagd worden voor de behandeling. Bij volwassenen (vooral met re-integratietraject) willen werkgevers vaak een vergoeding voor behandeling geven.