psychomotorische therapie >> info >> info voor verwijzers

 

Verwijzers kunnen de ook info voor cliënten lezen.        

              

 

Daarnaast zijn er twee folders waarin het aanbod en werkwijze duidelijk beschreven staat.

Klik hier om folder 1 (beschrijving doelgroepen-indicatie-werkwijze) te openen
Klik hier om folder 2  (actueel aanbod praktijk Aldoende) te openen

Indien u erover denkt een cliënt aan te melden, kunt u  telefonisch overleggen (op werkdagen 06-25410043) en/of een aanmeldformulier aanvragen  bij info@aldoendezeist.nl of aldoende@zorgmail.nl

Vergoeding:

Bij behandeling van kinderen kan de gemeente (via CJG/wijkteams, sociaal team of verwijzing van een arts) ingeschakeld worden. Sinds oktober 2015 heeft Al Doende een contract met de gemeentes Utrecht ZUID OOST: Zeist, de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug (Driebergen, Doorn e.o.) en Wijk bij Duurstede.

Verder ben ik verbonden aan de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, senior vaktherapeut) die onder meer de kwaliteit bewaakt. Inmiddels heb ik /heeft mijn praktijk visitatie gehad en is goed bevonden. Ook sta ik in het Register Beroepsgbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ. Beide beroepsverenigingen hebben klachtenreglement, tuchtcommisie etc.

N.B. een heel aantal zorgverzekeringen vergoeden daardoor de psychomotorische therapie. Zie hiervoor de pagina tarieven en vergoeding, onder kosten/vergoeding of klik HIER. Let wel op: De cliënt is hierbij zelf verantwoordelijk voor de betaling, daar ik geen contract met zorgverzekeraars heb.