psychomotorische therapie >> kosten >> tarieven & voorwaarden

tarieven per 01-01-2022*

 

 • Alleen kennismaking (15 minuten, maximaal 25 minuten): gratis
 • Kennismaking plus intake (± 30 tot 60 minuten): €77,00. Intake zonder vervolg of verslag: € 50,00
 • Individuele therapie per sessie van 50 minuten, plus 10 minuten administratietijd: € 77,00
 • Gezinssessie (± 60 minuten): € 87,50

Groepsaanbod

 • Groepjes op maat geformeerd: tarief volgens afspraak

 Overige:

 • Observatieverslag (1,5 tot 2 uur) of evaluatieverslagen (± 45 minuten): € 62 per uur 
 • Begeleidingsgesprek met ouders/verzorgers/behandelaar: € 87,50 per uur
 • Eindgesprek: € 62,00 (exclusief eindrapportage ± 45-60 minuten)
 • Telefonisch consult of telefonisch overleg met derden overleg, langer dan 10 minuten: € 62 per uur
 • Reiskosten a € 0,25 per km worden doorberekend vanaf 10 km enkele reis, reistijd € 30 per uur.

 Op verzoek (bijvoorbeeld van een instelling) kan een offerte voor totale behandeling gemaakt worden.

* tarieven zijn inclusief 0% BTW (sessies zijn niet BTW-plichtig)

 

Lees ook de betalingsvoorwaarden:

 1. tarieven behandelsessies zijn inclusief rondom tijd/verslaglegging tenzij anders vermeld.
 2. voor telefonische consulten /telefonisch overleg langer dan 10 minuten wordt €60 per uur in rekening gebracht.
 3. een afspraak dient bij verhindering zo spoediig mogelijk, en in elk geval 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet-tijdige of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.
 4. betaling vindt bij voorkeur plaats per bankoverschrijving.
 5. de door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 30 dagen betaald te zijn, onder vermelding van factuurnummer.
 6. na 30 dagen is therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te zenden, waarvoor €5 in rekening gebracht mag worden.
 7. is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.
 8. alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afd 5 BW behalve in het BW te vinden in de staatscourant  nr 837 van 1994) zijn van toepassing op de behandelovereenkomst tussen therapeut en cliënt.
 9. voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de voorwaarden 5, 6 en 7 geldt dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt kan ten alle tijden met de therapeut besproken worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.