begeleiding >> wat is begeleiding >> uitleg begeleiding

Begeleiding is een vorm van hulp voor mensen die belemmeringen ondervinden in het dagelijks leven als gevolg van uw handicap of beperking. Daarom is begeleiding nodig in de vorm van 'ondersteuning, oefenen of toezicht'.

Bij sommige personen is de combi van begeleiding enerzijds en ervaringsgericht aanpak anderzijds een zeer effectieve match gebleken.

Personen zonder stoornis/beperking creëren regelmatig zelfstandig activiteiten met anderen. Hierdoor ontwikkelen zij gaandeweg of (bij kinderen) spelenderwijs veel vaardigheden, die zij de rest van hun leven  in de juiste context kunnen toepassen.

Voor mensen met een stoornis/beperking is zelf spel creëren en/of omgaan met anderen niet vanzelfsprekend. Hierdoor lopen zij veel ontwikkelingskansen mis. Tijdens activiteiten laat iemand veel van zichzelf zien waar we op in kunnen spelen. Waar nodig passen we de situatie aan om meer uit te dagen, te prikkelen, waardoor een leuke, plezierige activiteit ook een mooie ontwikkelingskans wordt.

N.B. begeleiding is geen therapie!

Per Saldo meldt ondermeer

Individuele begeleiding kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • het onderhouden van sociale contacten
  • het plannen van dagelijkse activiteiten
  • bij het voortbewegen in en buiten uw huis

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:

  • probleemgedrag
  • problemen in denken, concentreren en waarnemen
  • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Informeer voor de mogelijkheden bij praktijk Aldoende